Hver fredag har det sammen med bilde av meg stått at jeg skriver om «å leve sammen». På ulike måter har mine tekster i spalten alltid handlet om det å leve sammen. Jeg har forsøkt å sette ord på livets gleder og strev mennesker i mellom. Forhåpentligvis har noen kunnet kjenne seg igjen i eget eller andre næres liv.