Det er 953 salmer i Norsk Salmebok, bare sju er plassert under kapittelet vigsel. Vårt Lands bryllupsapp, «Bryllup», har spurt Rudi Myntevik om å skrive en bryllupssalme anno 2011. Det gjorde han på strak arm.