På toppen av en bratt bakke setter vi oss i en farkost laget for å padle i elver og stryk. Straks skal vi seile ned en norsk li.