I flere tiår har Lundteigen vært nesten som et motkulturparti alene.