Gruveulykken som tok 21 liv ble langt mer enn en tragisk hendelse som betød slutten på gruvedrift og familiesamfunn i Ny-Ålesund. Ulykken førte også til en politisk krise som banet veien for den første borgerlige regjering i Norge etter andre verdenskrig.