Levende lys utendørs for å markere sorg og død er et relativt nytt fenomen i norsk kultur. Da kong Olav døde i januar 1991, vokste det første lyshavet spontant fram på Slottsplassen. Dette folkelige uttrykket for sorg og empati hadde vært beredt i det stille en stund, tror Ida Marie Høeg, religionssosiolog ved Stiftelsen Kirkeforskning.