I kjølen av sjarken «Valtin jr» ligger- en mann og hiver stor, feit skrei opp i plastkassen som heises opp til fiskemottaket i Sørvågen. Det er i ferd med å mørkne i et av de ytterste fiskeværene i Lofoten. Erling Martinussen er seint inne med årets første fangst med skrei. Stormen hindret ham i går, men i dag måtte han på havet. Linene hadde stått i i fire dager.