Da en kjent, britisk politiker gikk bort, sto denne setningen om hans liv i avisen The Daily Telegraph: «Han satte seg meget beskjedne mål for sitt liv, og gjorde lite eller ingenting for å nå dem.»