Av utlendinger som kommer til Norge på ferie, var turister fra Sør-Korea den gruppen som økte mest i fjor. 37 prosent flere kom hit på ferie i 2012. Året før økte sørkoreanerne enda mer: I 2011 var det 62 prosent flere sørkoreanere på besøk i Norge, enn i 2010.