Det er holkeføre og skikkelig risikosport å bevege seg ut på glattisen. Det kan ryke både lårhals og håndledd. Tryggest å bli inne. Men så må vi av gårde til noe, og ut bærer det, med brodder og staver og gode støvler som sikkerhetstiltak mot helseskader og det som verre er.