Mange kvinner i fertil alder opplever at seksuallivet er mer til besvær enn til glede. Grunnen er enkel; en konstant mulighet for å bli gravid på et tidspunkt hvor dette ikke er ønskelig. Selv om cirka ti prosent strever med barnløshet, er majoriteten av kvinner i et samliv opptatt av å ta kontroll over når de er klare for et svangerskap.