Selv om mange reiser til utlandet, drar mange på ferie i sitt eget land. Det finnes mange perler og overraskelser rundt om i Norge. Noe er godt kjent, mens annet er godt skjult.