Inneriks har den økt med 16 prosent. Økningen kommer på ferie- og fritidsreiser, i følge reisevaneundersøkelsen som Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjort, publisert i magasinet Klima.