Barn i Norge har blant verdens beste forutsetninger for å oppleve et godt liv når vi tenker på de materielle oppvekstvilkårene. De fleste omgis stort sett av sunn mat, gode boforhold, gratis skoletilbud og utdanningsmuligheter, økonomiske muligheter til variasjon i hverdag, helg og fritid, gode sosiale velferdsordninger og et tilgjengelig og høykompetent helsevesen.