Det er ikke selvsagt at en skal gå gjennom samlivet uten noen form for tvil. Tvil på at den andre er trofast og til å stole på, at den andre virkelig elsker meg. Tvil på om man selv elsker den andre, eller om man har vilje nok til troskap gjennom hele livet.