Det er vanskelig å ta inn omfanget i denne saken – både at overgrepene er begått av barnas omsorgspersoner og at de har invitert andre inn. Og det har ikke bare skjedd én gang, men vært gjentagende hendelser – ja så ofte at det unormale er blitt det normale for disse barna.