Juletrær skal hugges. Motorveier sprenges fram. Oljeplattformer skal åpnes. Statsbudsjettmilliarder drysses ut.