Knudsen satte presteembetet inn for å snu abortloven – og tapte. Deretter ble han kjent for sterke aksjoner mot abort og senere som «biskop i eksil».