Antallet barn er et anslag fordi det i dag ikke finnes lover som regulerer surrogati i landet. Med velutdannede, engelskspråklige leger er India et attraktivt reisemål for helseturisme. Surrogati-industrien er verdt 500 millioner dollar, men også dette er anslag. For det er ingen som vet hvor mange klinikker som tilbyr slike tjenester. En ny lov er nå på trappene for å regulere industrien.