Innsettelsestalen som sirklet inn Gud som støttespiller på et lag, hvor det ikke er tvil om at Amerika nå vil vende verden ryggen og styre sitt land med stormannsgalskap, skaper redsel og vonde minner.