De plages fortsatt av daglige fusjonssmerter ved Oslo Universitetssykehus (OUS), selv om det nå er gått over fem år siden Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker og Ullevål sykehus ble slått sammen. Ledelsen ved sykehuset har strevd uavbrutt med å finne medisiner som demper smertene og får sykehuset til å fungere som forutsatt. Nå mener administrerende direktør Bjørn Erikstein at han har funnet vidunderkuren. Han vil bygge et nytt sykehus til over 40 milliarder kroner i forlengelse av dagens Rikshospitalet over ringveien og nedover på Gaustadområdet. Det mangler ikke på visjoner og planer for hvor bra dette skal bli for pasientene, de ansatte, den medisinske forskningen og Oslo kommune. OUS skal bli en «snakkis» i hele Europa. Det er bare å helle en bøtte kaldt vann over den slags tale. De sa det samme da planene for Oslo Universitetssykehus ble lansert. Denne fusjonen inngår i dag i pensum for hvordan fusjoner ikke skal gjennomføres.