Det var ingen synlige premierenerver da Sigmund Grovens såre munnspilltoner og Iver Kleives lette anslag på flygelet, åpnet den første konserten på høstens turné i Asker kulturhus sist torsdag. Sangen het «Heimover», og repertoaret deres handler mye om det: Å søke hjem til det kjente og opprinnelige. Til røttene, til hjerterøttene. Også de som har med forholdet til Gud å gjøre.