– Stein tok en lederrolle i familien, og den skjøttet han godt. Nesten for godt, slik at han ble som en liten pappa for de andre barna, og det var ikke alltid riktig, sier mamma Bjørg Reinertsen (75) til Vårt Land.