Etter 19 år i Det Norske Misjonsselskap (NMS) forlater Leif Hadland organisasjonen. Den siste tiden har han vært både assisterende generalsekretær og programsjef i misjonsorganisasjonen. Nå skal han bli døveprest.