Ola Emil Sprakehaug, mangeårig misjonær, pinsepastor og leder i Pinsebevegelsen, døde mandag. Han ble 67 år.