Dersom hun blir valgt er hun sannsynligvis den første med Downs syndrom som sitter i et menighetsråd i Den norske kirke.