«Hva er det med Bjarte Botnen»? Vårt Land stilte spørsmålet til mange som har fulgt Vårt Lands utenriksredaktør gjennom en årrekke. Alle svarte ja, og uttrykte glede over å få være med.