Norsk misjon har tradisjonelt hatt en tendens til å oppsøke landsbyer.