Første bud på kommunikasjonsbransjens steintavler er antagelig å innprente sine kunder at det er like godt – først som sist – å gå ut med all relevant informasjon i kilne saker. Det meste vil likevel komme for en dag.