KrF har skapt familiefeide på Stortinget. Mange har kritisert partiets ønske om å få formuleringer om familien som samfunnets grunnenhet inn i Grunnloven.