Search magnifying glass

14 treff for "elin-b-ovrebo"

Stephen Bullivant­ går langt i å under­streke at kirkens dobbeltmoral har svekket dens autoritet.

– Erkebiskopen kommer med et modig forsøk på en moralsk visjon for et samfunn i krise.

Randi Dorthea Espegren Masvie og Andreas Espegren Masvie har skrevet et tankevekkende essay om dødsønske og dødshjelp.

Viktige sider ved medisinens historie i Norge er gjort tilgjengelig for oss alle.

Sørine Gotfredsen skriver beundringsverdig, tankevekkende og dyptpløyende i boken Fri oss fra det onde. Men den siden ved Luthers teologi som hun legger vekt på, hjelper oss egentlig lite.

Varme hender i et større teologisk trosunivers.

Kan borgerlønn være løsningen på uroen i Europa?

Halvor Moxnes’ «Historien om Jesus» er en både vidsynt og utfordrende ­populærfaglig oppdatering om Jesus fra Nasaret.

ESSAY: Martin Luther framstår på mange måter som noe av en gåte, slik han åpenbart ble opplevd også av sin samtid. Men gåten an til et av Luthers kjerneord, «nåde».

Annonse
Annonse

Mer fra: