Søk i Edens hage

Søk  i  alt  innhold  på VL.no

Klimaendringene truer flere norske arter

Stigende temperatur og nye værtyper er blitt en større trussel mot norske arter. 87 arter på den nye rødlista påvirkes negativt av klimaendringene.

Fortsatt er det endringer i arealbruken som skaper størst problemer for dyr, planter, sopp og andre arter som lever i Norge.

Men det har vært en betydelig økning i antallet som påvirkes negativt av klimaendringene, ifølge Artsdatabanken, som utarbeider rødlista. 26 nye arter har havnet i denne kategorien siden 2010.

– Den nye rødlisten forteller om en natur i endring. Kjente og kjære arter som rype, hare og gjøk er utsatt når temperaturen stiger, sier Nina Jensen, leder for miljøorganisasjonen WWF.

LES OGSÅ: Frø og fett på brett

– Nå må verdens ledere ta konsekvensen av den kunnskapen vi har og sørge for en global og ambisiøs klimaavtale i Paris, legger hun til.

Svak bedring

Enn så lenge påvirker klimaet en forholdsvis liten andel av de 2355 truede artene på årets utgave av rødlista, som ble presentert onsdag.

En sammenligning av arter som er vurdert både i år og i forrige rødliste i 2010, viser at situasjonen samlet sett er blitt litt bedre. Mens 11,7 prosent av disse artene var truet for fem år siden, er andelen nå 11,0 prosent.

Andelen av de truede artene som påvirkes negativt av menneskeskapte arealendringer, ligger ganske stabilt på hele 90 prosent. Skogbruk, jordbruk, drenering og gjengroing har store konsekvenser for svært mange planter og dyr.

LES OGSÅ: Dyrker i bunnfrossen jord

Betydningen av klimaendringene ventes imidlertid å øke, siden temperaturen trolig vil fortsette å stige.

Endringene i klimaet kan dessuten være undervurdert, siden artene vurderes over en periode på ti år – som kan være for kort til å fange opp gradvise forandringer i temperatur og nedbør.

Insekter trives

Mange av artene som har problemer på grunn av klimaendringene, lever på fjellet. Andre har tilknytning til berg og ur.

I skogen er det imidlertid få arter som trues av endringene i klimaet. Antallet insekter er heller ikke høyt, til tross for at en stor del av artene på hele rødlista er insekter.

Følg Edens hage på Facebook!

Årsaken er trolig at mange insekter trives i varmt vær og kan få det lettere når temperaturen stiger.

Antallet norske arter som er negativt påvirket av fremmede arter som kommer til landet, har økt markant fra 20 til 58. To eksempler er de kjente treslagene alm og ask, som er truet på grunn av nye soppsykdommer.

Dette problemet ventes å forverre seg, siden mange nye arter kan finne seg til rette i Norge etter hvert som det blir varmere.

Rype og hare

Andre kjente arter på rødlista er hare og rype. Selv om bestandene fortsatt er store, og det er lov å jakte både på hare og rype, har bestandene gått kraftig tilbake over lang tid.

LES OGSÅ: Lag din egen meisebolle

Også lundefugl og en rekke andre sjøfugler er rødlistet. Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, mener lista over truede og sårbare arter er skremmende lesing.

– Selv om en del arter kommer bedre ut, står vi i fare for å miste en mengde planter og dyr fra norsk natur. Det svekker det avgjørende samspillet i naturen som er vårt livsgrunnlag, sier han.

ANNONSE
ANNONSE

Fortsatt er det endringer i arealbruken som skaper størst problemer for dyr, planter, sopp og andre arter som lever i Norge.

Men det har vært en betydelig økning i antallet som påvirkes negativt av klimaendringene, ifølge Artsdatabanken, som utarbeider rødlista. 26 nye arter har havnet i denne kategorien siden 2010.

– Den nye rødlisten forteller om en natur i endring. Kjente og kjære arter som rype, hare og gjøk er utsatt når temperaturen stiger, sier Nina Jensen, leder for miljøorganisasjonen WWF.

LES OGSÅ: Frø og fett på brett

– Nå må verdens ledere ta konsekvensen av den kunnskapen vi har og sørge for en global og ambisiøs klimaavtale i Paris, legger hun til.

Svak bedring

Enn så lenge påvirker klimaet en forholdsvis liten andel av de 2355 truede artene på årets utgave av rødlista, som ble presentert onsdag.

En sammenligning av arter som er vurdert både i år og i forrige rødliste i 2010, viser at situasjonen samlet sett er blitt litt bedre. Mens 11,7 prosent av disse artene var truet for fem år siden, er andelen nå 11,0 prosent.

Andelen av de truede artene som påvirkes negativt av menneskeskapte arealendringer, ligger ganske stabilt på hele 90 prosent. Skogbruk, jordbruk, drenering og gjengroing har store konsekvenser for svært mange planter og dyr.

LES OGSÅ: Dyrker i bunnfrossen jord

Betydningen av klimaendringene ventes imidlertid å øke, siden temperaturen trolig vil fortsette å stige.

Endringene i klimaet kan dessuten være undervurdert, siden artene vurderes over en periode på ti år – som kan være for kort til å fange opp gradvise forandringer i temperatur og nedbør.

Insekter trives

Mange av artene som har problemer på grunn av klimaendringene, lever på fjellet. Andre har tilknytning til berg og ur.

I skogen er det imidlertid få arter som trues av endringene i klimaet. Antallet insekter er heller ikke høyt, til tross for at en stor del av artene på hele rødlista er insekter.

Følg Edens hage på Facebook!

Årsaken er trolig at mange insekter trives i varmt vær og kan få det lettere når temperaturen stiger.

Antallet norske arter som er negativt påvirket av fremmede arter som kommer til landet, har økt markant fra 20 til 58. To eksempler er de kjente treslagene alm og ask, som er truet på grunn av nye soppsykdommer.

Dette problemet ventes å forverre seg, siden mange nye arter kan finne seg til rette i Norge etter hvert som det blir varmere.

Rype og hare

Andre kjente arter på rødlista er hare og rype. Selv om bestandene fortsatt er store, og det er lov å jakte både på hare og rype, har bestandene gått kraftig tilbake over lang tid.

LES OGSÅ: Lag din egen meisebolle

Også lundefugl og en rekke andre sjøfugler er rødlistet. Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, mener lista over truede og sårbare arter er skremmende lesing.

– Selv om en del arter kommer bedre ut, står vi i fare for å miste en mengde planter og dyr fra norsk natur. Det svekker det avgjørende samspillet i naturen som er vårt livsgrunnlag, sier han.

;