Vårt Land

Det nærmer seg reformasjonsjubileet, og dermed rettes søkelyset også mot en av Martin Luthers mindre positive sider: De harde utfallene hans mot jødene.

HL-senteret og Teologisk Fakultet i Oslo arrangerte fredag et seminar om Luther og jødene.

– En strategi i forhold til disse tekstene var å bortforklare dem med at Luther var et barn av sin samtid. En annen har vært å prøve å overse dem, sa professor Tarald Rasmussen. Han fortalte at da han var med på å oversette Luthers samlede verker til norsk, valgte man ikke å ta med disse tekstene.

– Men nå tar vi dette fram som noe som vi må erkjenne og forholde oss til, sa Rasmussen.