Det nærmer seg reformasjonsjubileet, og dermed rettes søkelyset også mot en av Martin Luthers mindre positive sider: De harde utfallene hans mot jødene.