Pinsedag er prekenteksten hentet fra evangeliet etter Johannes. Det lille avsnittet i Johannes 14, 15-21 forteller om Den hellige ånd, sannhetens Ånd, som skal sendes til Jesu disipler. Når Johannes skriver om Ånden som skal komme, gjør han det på en kunstferdig måte som framhever kjærligheten.