Eg kom over den vesle og lettleste boka Den apostoliske tradisjonen då eg forska på korleis ein hadde feira dåp gjennom tidene. Ho er truleg skrive av Hippolyt og gir oss eit genuint innblikk i livet til kyrkjelyd i Roma kring år 200. Hippolyt var ein kjend opposisjonell presbyter (prest) i Roma på byrjinga av 200-talet og lét etter seg mange skrifter. Han leid martyrdøden saman med pave Pontianus etter år 235. Den apostoliske tradisjonen kom til å ligge til grunn for fleire andre kyrkjeordningar som blei til i hundreåra etter og har dessutan hatt etterverknader heilt inn i vår tid. Skriftet har spela ei stor rolle som inspirasjonskjelde i liturgiske fornyingsarbeid.