«Sjekk om han puster!» Slik vil de fleste av oss tenke om vi kom over en skadet og tilsynelatende livløs person. I alle kulturer forbinder man liv med pust. Pusten, ånden vår, er bevegelig, varm og fuktig, typiske tegn på liv og skapelse. Det greske ordet for pust eller ånd(e) er pneuma, av verbet pneå, «å puste, ånde, blåse».