Bøker

Logos kan strekkes fra å bety et enkeltord (filolog = en som er glad i ord) til å bety en strøm av ord, altså en tale (monolog = enetale). Videre kan det vise til den tenkning og fornuft som ligger bak et ord eller en tale (logikk), og endelig – strukket til strikken nesten ryker – til den universelle fornuften.

Da jeg gikk på videregående skole på 1990-
tallet, i postmodernismens høytid, fant jeg en dag følgende kjente fyndord på penalet mitt: «Alt flyter». Altså: Alt er i endring og er subjektivt, ingenting er fast eller absolutt sant.

Les flere saker fra Vårt Lands bokbilag her

Hva har så dette med logos å gjøre? Alt. For opp­havet til uttrykket finner vi hos de gamle grekerne, hos filosofen Heraklit, og på gresk lyder det panta rei. Men Heraklit mente det stikk motsatte med uttrykket enn det vi gjorde. Riktignok er alt i konstant bevegelse og endring. Vi beveger oss alle på en skala mellom god helse og sykdom, rikdom og fattigdom, ungdom og alderdom. Men bak alt dette finnes en overgripende orden som gjennom logiske dobbeltheter har lagt et trygt og forutsigbart mønster ned i tilværelsen. Denne 
ordenen kaller Heraklit for nettopp logos.