Bøker

I vår mest brukte bibel står det slik i Salme 23: «Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over.» I den nye Hverdagsbibelen lyder det slik: «Du velsigner meg med mer enn det jeg kan ta imot.»