Bøker

Utgangspunktet er det østromerske rikets fall i 1453. Konstantinopel er nettopp erobret av sultan Muhammed II etter 52 dagers beleiring. Beretningene om tyrkernes grusomheter har nådd Europa og Nicolaus Cusanus, filosof og kardinal, blir grepet av vemod og fortvilelse. Han har selv arbeidet som brobygger og forhandler i samtidens religiøse konflikter og lengter etter forsoning. Er ikke alle religioner – med deres store forskjeller – tross alt rettet mot den éne Skaperen?