Bøker

Utgangspunktet er det østromerske rikets fall i 1453. Konstantinopel er nettopp erobret av sultan Muhammed II etter 52 dagers beleiring. Beretningene om tyrkernes grusomheter har nådd Europa og Nicolaus Cusanus, filosof og kardinal, blir grepet av vemod og fortvilelse. Han har selv arbeidet som brobygger og forhandler i samtidens religiøse konflikter og lengter etter forsoning. Er ikke alle religioner – med deres store forskjeller – tross alt rettet mot den éne Skaperen?

Himmelsk samtale

Nicolaus setter seg ned og beskriver sin visjon i form av en himmelsk­ samtale. De pace fidei, heter den, Om religionsfreden. Sendebud fra jorden har klaget til den allmektige om jammeren der nede, skriver­ han. Menneskene makter ikke å bruke sin gudgitte fornuft og frie vilje til å søke innsikt. Gud har sendt profeter og seere til å lede sitt folk, innstiftet lover og kultus, men det har endt i splittelse og strid. Guds «folk» er i dette tilfellet­ hele menneskeheten. Nå må Gud selv gripe inn og åpenbare seg: «Skjul deg ikke lenger, vær nådig og vis ditt åsyn for at alle skal bli frelst.»

Den allmektige bekrefter at menneskene er fanget av sanseliv og uvitenhet. De hadde ikke lyttet til profetene, og til slutt hadde han sendt Kristus, Ordet, som iførte seg menneskenatur for å føre alle til udødelighet. «Hva mer kan gjøres?»