Siden årtusenskiftet har det vokst frem en ny generasjon nyateister, som resolutt avviser religion som irrasjonelt oppspinn. Richard Dawkins, Daniel Dennett, (nå avdøde) Christopher Hitchens og Sam Harris er de fremste representantene for denne nærmest militante avvisningen av troen. «Religion er noe som bør bekjempes med alle midler», sier Dawkins i Gud, en vrangforestilling (Monstro bok, 2018). Ikke veldig forstående eller forsonende, altså, uansett hvordan man forholder seg til det å tro.