Bøker

Martin Luther står for et av de store vannskillene i kristendommens historie. Blant alle sine skrifter fastholdt han selv sin bok Om den trellbundne vilje (1525) som den beste han hadde skrevet. Innholdsmessig er boken en diskusjon om den frie vilje, som svarer på kritikk Luther hadde fått i en bok av Erasmus av Rotterdam fra 1524.

Luther er som ellers meget frisk i språket, og svært uforskammet sammenlignet med Erasmus. Riktignok begynner han med å rose Erasmus for å skrive godt, men det slår umiddelbart over i det motsatte av ros: Luther mener tankeinnholdet i boken til Erasmus er så dårlig at den er å sammenligne med å frakte søppel og avføring i gullkar (Luthers verker i utvalg, s.118).

Les flere saker fra Vårt Lands bokbilag her

Avviser fri vilje