Search magnifying glass

41 resultater for "bjorn-hugo-pettersen"

Noen bøker skiller seg ut i bokhøsten. Lilly Walles Punktum. Amen hører til dem.

En tradisjonell bok om livet på landet eller en beretning om underliggende konflikter, annerledeshet og utenforskap?

Patrik Hagman makter å formulere en erkjennelse som både utfordrer og trøster, på bakgrunn av det tragiske som har rammet ham.

Anne Karin Elstad bar med seg formødrenes historie og slektens gang i lang tid før stoffet tvang seg fram i romanform. Hilde Hagerups biografi om Elstad er selv som en roman.

Johan B. Mjønes beskriver dødens smertefulle, smadrende ­angrep i romanen Heim. Samtidig hyller han livet og ­menneskeverdet.

Ian Mcewans debutbok viser oss mennesker vi ikke ønsker å invitere til middag. De kan virke frastøtende, men er samtidig dypt menneskelige.

Hanne Ørstaviks artikler og essays må leses som forfatterens forsøk på å si noe om det helt grunnleggende ved det å være menneske.

Styrkene i Ali Smiths nye roman ligger mer i spørsmålene den reiser, enn svarene den tilbyr.

Skolen må ta sin del av skylden, skriver Alice Tegle og Håkon Pettersen i Skaperkraft.

For folket i Gainesville er pastor Terry Jones en katastrofe. Men han fører dem sammen.

Annonse
Annonse

Mer fra: