Satan er på hebraisk eit vanleg ord for «fiende», «motstandar». Det er eit verb og eit substantiv, og blir brukt 30–40 gonger. Det er aldri eit kraftuttrykk i Det gamle testamentet – slik bruk er langt yngre. For dette ordet har både eit svart og eit kvitt rulleblad.