Stoltenberg-utvalgets rapport om kjønns­forskjeller i skolen slo i starten av februar fast at jenter gjør det bedre enn gutter i alle fag, unntatt gym. Under Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger nylig, ble det lagt fram tall som viser at barn og unge som leser mye, utvikler et ordforråd som de har bruk for videre i livet. 50.000 ord regnes som nok for å klare seg som voksen, og 17-åringer som leser mye, er allerede der. Mens de som ikke leser noe særlig, har et gjennomsnitt på 15.000 ord. Men hvordan få barn, og særlig gutter, til å lese mer?