Ifølge C. S. Lewis er det avgjørende viktig å lese eldre bøker. Hver historiske epoke har blikk for bestemte sider ved sannheten, og en kollektiv «evne» til å glemme andre sannheter.