Doxa kan vi også skrive som doksa, for x i gresk er en sammenskriving av k+s. I en bibelsk sammenheng betyr doxa «herlighet» og «ære», dvs. den stråleglans-virkelighet som omgir Gud og som springer ut fra ham, og den ære som er forbundet med den. I allmenn gresk betyr imidlertid doxa noe annet, nemlig «mening, oppfatning», eller «ry, anseelse».