Året er 1520 og bruddet mellom Martin Luther og Roma er enda ikke et faktum. Den pavelige diplomaten Karl von Miltitz prøver å redde kirkens enhet ved å overtale den opprørske Luther til å skrive et forsonende brev til paven. Det gjør Luther, og legger et oppbyggelig lite skrift ved brevet til pave Leo X.