Når du jobber med hendene, gjør noe med kroppen, tenker du også. Dette er sosiologen Richard Sennetts kongstanke. At refleksjon er noe annet enn kroppsarbeid er noe de fleste tar for gitt, men virkeligheten er at enhver type menneskelig aktivitet også er en form for intellektuell aktivitet: En dialog mellom kropp og hjerne, hånd og tanke. Denne vekselvirkningen trengs like mye i de mest hverdagslige gjøremål – som tannpuss og frokosttilberedelser – til sivilisasjonens store linjer – som bygging av byer og datasystemer.