Møter tweens på deres egne premisser

– Vi opplever at dette opplegget treffer godt, det er god variasjon mellom ulike elementer som tekst, film, leker og annet. Og alt henger godt sammen, sier Møyfrid Brenn, menighetspedagog i Lillehammer menighet

Annonse fra Søndagsskolen Norge
Forfatter: Marianne Følling

– Akkurat da vi skulle i gang med å planlegge hva vi kunne få til av et mer kontinuerlig tilbud for tweensene (aldersgruppen 10-14 år), kom vi over informasjon om Aldri Alene. Resultatet ble at vi dannet en egen Aldri Alene-klubb, som del av et felles trosopplæringstilbud for seks menigheter i Lillehammer kommune. Og nå er klubben allerede gjennom de tre første pakkene i opplegget, og ser fram til å starte med pakke nr 4 til høsten.

Det er menighetspedagog i Lillehammer menighet, Møyfrid Brenn, som forteller om menighetens forholdsvis nystartede tilbud for tweens, som samler alt fra fire til tolv ungdom på klubbsamlingene.

Faller i smak hos tweensene...

–Vi opplever at dette opplegget treffer godt, det er god variasjon mellom ulike elementer som tekst, film, leker og annet. Og alt henger godt sammen. Og måten å gi respons med emojis (ansikter som uttrykker ulike følelser) eller ved å vise tegn med kroppen, fungerer veldig bra! Her kan alle delta, ingen skal kjenne seg overkjørt, og det er helt greit med ulike responser på et spørsmål uten å måtte forklare hvorfor man kanskje har et annet svar enn resten av gruppen.

Illustrasjon

Møyfrid nevner også at tweensene liker de små heftene med spørsmål og oppgaver som de får med seg hjem. – De er ivrige til å ta fatt på dem om vi har tid til det på samlingen. Tanken er at de kan bruke heftene hjemme også.

... og hos lederen

Som leder av gruppa synes Møyfrid det er fint at Aldri Alene-opplegget er nøye gjennomtenkt, godt forklart, og at det er lett å gjennomføre uten å bruke mye tid til forberedelse. – Og alt er så profft laget!

---

Fakta: Aldri alene

  • er et fleksibelt opplegg for aldersgruppen 10-14 år, som kan brukes i tweensgrupper, i kor og på leir
  • består av digitale halvårspakker med filmer, samlinger, tweenshefte og foreldremagasin
  • inneholder gode lederressurser -fellesskapbyggende aktiviteter, musikk og fagstoff
  • Pakke 1, 2, 3, 4 og 5 kan nå kjøpes i: butikken.sondagsskolen.no

---

Takknemlig for et så flott opplegg

På Søndagsskolen Norges inspirasjonssamling på Åsgårdstrand i januar 2020 fikk Silje Saltbones Rotevatn kjennskap til Aldri Alene. Nå har hun selv fått erfaring med å bruke trosopplæringsopplegget, som leder av gruppa Tranby Tweens, som startet opp høsten 2021. Der treffes 10-14 tweens ca en gang i måneden.

Aldri Alene er et opplegg som treffer tweensene bra, med forståelige og relevante formidlinger. Det er en tydelig rød tråd gjennom det hele, elementene fungerer så godt sammen. Tweensene blir delaktige på en veldig naturlig måte, sier Silje. –Samlingene legger opp til at de må reflektere mye selv, uten at de må flagge sine tanker høyt for resten av gruppa.

Aldri Alene er et supert verktøy for å snakke om tro og tvil, om å være akkurat der i livet hvor tweensene er! Og troen deres blir tatt på alvor, de får hjelp til å bygge en trygg hverdagstro på Jesus.

Tar tro på alvor

– Som leder er jeg glad for at samlingene er enkle å gjennomføre, og samtidig takknemlig for å ha et så flott opplegg for de unge, sier Silje. –Det er i tillegg veldig bra med fokuset på fellesskap, relasjoner og å bygge selvbilde. For de som kommer fra søndagsskolen, presenterer Aldri Alene en god overgang fra læringsverktøyet Sprell Levende som de kjenner derfra.

Alle typer trives

Det har vært viktig at opplegget skal være «lavterskel», at det skal virke samlende for alle typer tweens - både de litt bråkete og de sjenerte, både de som er vokst opp med bibelfortellingene og de som aldri før engang har tenkt på Gud. Også her er de to gruppelederne samstemte i sin erfaring: – Med en god blanding av flere ulike typer i gruppa, er vårt inntrykk at alle trives. Det er jo det viktigste – at de skal føle seg velkommen som den de er, at de blir tatt på alvor og kjenner at dette er et godt sted å være. Og selvsagt at de skal få anledning til å bli enda bedre kjent med Jesus.

advertorial Søndagsskolen«Tema i pakke 5 er FORSONING, men vi bruker litt andre ord sammen med tweensene:

Hvordan kan våre relasjoner til hverandre, til oss selv, til Gud og til naturen bli reparert, bli hele igjen?

Hvordan kan det bli nærhet der det har vært avstand?

Pakke 5 starter med den nye filmen «Selja» der vi møter den spennende legenden om Sunniva, flyktninger, digital mobbing og brutte relasjoner.

Og hva har korset og påsken med dette å gjøre - på hvilke måter kan det skapes forsoning? »Karin Kvalvaag Manvik, prosjektleder for Aldri Alene


Mer om Søndagskolen Norge:


Kontaktinformasjon :
Besøksadresse:
Rådhusgata 1, 0151 Oslo,
Postadresse: Postboks 98,
Sentrum 0101 Oslo
sondagsskolen.no
post@sondagsskolen.no
Org.nr 964 437 963
Telefon: 22 08 71 00
Gavekontonr.: 8220.02.81701

Journalistene og redaksjonene i Vårt Land har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.