Vårt Lands familiesider

I skjemaet nedenfor kan du legge inn din hilsen til familiesidene i Vårt Lands papirutgave. Bidrag til familiesidene må legges inn senest kl. 12 to dager før det skal på trykk (torsdag kl 12 for bidrag til mandagavisen). Vi trykker bursdagshilsener samme dag så langt det lar seg gjøre, mens bryllupsbilder og nyfødtkunngjøringer trykkes så snart vi har plass.

På grunn av en feil i systemet må innhold sendes inn per epost til familiedesk@vl.no. Se anvisninger for innhold under.

  • Kunngjøringer må inneholde fornavn, etternavn og bosted for både jubilant og gratulant - dette gjelder også barn.

  • Fødselsannonser må ha navn på foreldrene.

  • Maks lengde på hilsener: 200 tegn. Vi trykker ikke dikt i gratulasjoner og minneord.

  • Jubilantomtaler (personer som fyller runde år) skal normalt holdes under 300 tegn. Personer som er godt kjent utover sitt lokalmiljø og/eller sin sammenheng kan omtales med opptil 800 tegn. Redaksjonen vurderer hvilken kategori jubilanten hører hjemme i og forbeholder seg retten til å redigere og forkorte innsendt tekst.

  • Bildet må være av god kvalitet: Ansiktene bør være klare og i fokus. Størrelsen må være minst 400 pixler bredt for portretter, større hvis ansiktet bare utgjør en liten del av bildet.

  • Minneord skal normalt holdes under 1.000 tegn. Personer som er godt kjent utover sitt lokalmiljø og/eller sin sammenheng kan omtales med opptil 2.000 tegn. Redaksjonen vurderer hvilken kategori minneordet hører hjemme i og forbeholder seg full rett til å redigere og forkorte innsendt tekst. Vi trykker normalt kun ett minneord per avdød. Minneord skal skrive i omtaleform og kan ikke skrives av personer i nær familie med avdøde.

Vi forbeholder oss retten til å redigere alle innsendte tekster. Du må oppgi kontaktinformasjon slik at vi kan få tak i deg dersom noe er uklart. Kontaktinformasjonen settes selvsagt ikke på trykk.

Vennlig hilsen Vårt Land, kristenliv-, folk- og familieredaksjonen.


Type kunngjøring*:

Hilsen*:

Her skriver du all tekst som du ønsker på trykk. Teksten må inneholde navn og tittel/familierelasjon på den som står bak hilsenen.

200 tegn igjen

Her kan du laste opp bilde til din hilsen.

Jeg ønsker å bli kontaktet for et godt tilbud på Vårt Land
Jeg ønsker å motta Vårt Lands daglige, gratis nyhetsbrev